היכלי השן

סדרת הפרסומים למרפאת שיניים
'היכלי שן', היתה מרתקת, הנסיון
לבלוט בשוק רווי מתחרים, כמו קופות
חולים ומרפאות פרטיות מאתגרת.

כדי לעשות זאת השתמשנו בקריאיטיב מבריק
שנתן לנו יתרון חזק בשטח הצפוף והתוצאות דיברו בעד עצמן.