ולנטיר איזריאל

כשיוצרים מותג שפונה למתנדבים מכל העולם
יש צורך להשתמש בשפה אוניברסלית שתתחבר לכלל האוכלוסיה
ועם זאת תהיה מאופינת ומחוברת לארצנו הקטנה.
בחרנו בצבעי כחול המאפינים את דגל ישראל, והשתמשנו באלמנטים מתוך הסמל כמו הכוכב
כדי ליצור בצורה ייחודית ומבדלת את ה'לב' שאין לו תחליף,
ומבטא את רצונם של מתנדבים לעזור מכל הלב.